Innovatsiooniosak

Projekti käigus leitakse tehnoloogiline lahendus liigiti sorteeritud jäätmete kaalumiseks ja pildistamiseks. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 6 000 euroga.

Innovation voucher

In the course of the project, a technological solution will be found for weighing and photographing sorted waste. The project is financed by the European Regional Development Fund by 6 000 euros.